BHYT, BHXH cho người lao động mùa dịch COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh khó lường trong thời gian vừa qua, để hỗ trợ cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Chính phủ cũng như các bộ, ban ngành đã có nhiều chính sách có lợi cho người lao động, tạo điều kiện nhằm ổn định cuộc sống người lao động, trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn khi gặp phải những  ảnh hưởng từ dịch bệnh, thất nghiệp do thị trường kinh tế trì trệ. 

1. Người lao động được thanh toán xét nghiệm Covid-19:

Thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 cho người tham gia BHXH, BHYT theo công văn số 4051/BYT-KHTC của Bộ Y tế gửi đến BHXH Việt Nam. Theo đó, quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, cụ thể giá xét nghiệm có các mức như: 734.000 đồng/mẫu xét nghiệm với trường hợp xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR; 238.000 đồng/mẫu xét nghiệm với trường hợp thực hiện test nhanh.

2. Người lao động tham gia BHXH bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu tối đa?

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp người lao động là nữ, 15 năm đầu tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%. Do đó, để đạt mức tối đa bằng 75% thì lao động nữ phải có 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Trường hợp lao động nam, mức hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với: 18 năm tham gia bảo hiểm xã hội nếu nghỉ hưu năm 2020; 19 năm tham gia bảo hiểm xã hội nếu nghỉ hưu năm 2021; 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội nếu nghỉ hưu vào năm 2022 trở đi.

Vì thế, số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu tối đa 75% của lao động nam như sau:

3. Chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam phải có BHYT quốc tế từ tháng 8 trở đi:

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa ban hành Công văn 3949/CV-BCĐ về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc. Theo đó, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố phải thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo chuyên gia có BHYT quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc Covid-19.

4. Tư vấn, khám chữa bệnh từ xa sẽ được BHYT thanh toán vào cuối năm 2020

Vụ BHYT – Bộ Y tế đang xây dựng văn bản hướng dẫn thanh toán BHYT cho khám chữa bệnh từ xa, để trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, dự kiến ban hành cuối năm nay. Theo đó, tư vấn khám chữa bệnh từ xa là một loại dịch vụ y tế được quỹ BHYT chi trả (tương tự như hội chẩn trực tiếp đối với từng trường hợp bệnh nhân cụ thể). Mức hưởng BHYT là 100% – 95% – 80% chi phí 1 lần tư vấn theo giá xác định. Các dịch vụ phát sinh trong quá trình tư vấn như điện tim, siêu âm, X-quang… được thực hiện trong quá trình tư vấn cũng sẽ được quỹ BHYT thanh toán. Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh nơi nhận tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

5. Người lao động có được gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp sau bao lâu

Theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vì vậy, trường hợp quá thời gian 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì người lao động không thể xin gia hạn thêm để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được nữa.

DICHVU3S