Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là giám định) là việc tổ chức có thẩm quyền sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan theo yêu cầu của tổ chức yêu cầu giám định. Vậy tổ chức đó cần đáp ứng những điều kiện gì và phải chuẩn bị những hồ sơ và giấy tờ nào, Dịch vụ 3S xin chia sẻ về với Quý khách hàng Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan qua bài viết sau.

Căn cứ pháp lý 

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005;
 • Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019 ngày 14/06/2019;
 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan;
 • Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL;
 • Thông tư số 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL và Thông tư số 04/2016/TT-BVHTTDL.

Yêu cầu, điều kiện

 • Có ít nhất một giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc;
 • Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định.

Thành phần, số lượng hồ sơ

STTLoại hồ sơSố lượng
1Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quanBản chính: 1
2Giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;Bản sao chứng thực: 1
3Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm vệc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức.Bản sao chứng thực: 1

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới trụ sở Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời hạn giải quyết: Khoảng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Trình tự thực hiện

Tổ chức yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi là Giấy chứng nhận tổ chức giám định) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định tới Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu

Quý khách hàng cần cung cấp cho Dichvu3S các thông tin về tác phẩm đăng ký quyền liên quan.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin từ Quý khách hàng, Dichvu3S sẽ soạn hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và chuyển tới khách hàng để ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ và làm việc với Cơ quan có thẩm quyền để giải trình hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Dichvu3S sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả.

Dichvu3S thay mặt khách hàng để trao đổi, làm việc với Cơ quan có thẩm quyền, giải trình hồ sơ, điều chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Cán bộ xử lý hồ sơ, đảm bảo hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan và bàn giao Quý khách hàng.

Công việc Dichvu3S sẽ thực hiện khi có yêu cầu từ Quý khách hàng

Khi có khách hàng yêu cầu về tư vấn và hỗ trợ về Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan, Dichvu3S sẽ thực hiện các công việc sau đây:

 • Tư vấn về thủ tục đăng ký giám định quyền tác giả, quyền liên quan;
 • Kiểm tra tổ chức có đủ điều kiện để được đăng ký giám định quyền tác giả, quyền liên quan hay không?
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Cục Bản quyền tác giả.
 • Thay mặt khách hàng theo dõi quá trình giải quyết tại Cục Bản quyền tác giả.
 • Thay mặt khách hàng giải trình hồ sơ, điều chỉnh phù hợp.
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả từ cơ quan nhà nước.
 • Bàn giao kết quả, giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan cho khách hàng.

Lý do Quý khách hàng nên chọn Dichvu3S hỗ trợ trong quá trình thực hiện

 • Dichvu3S cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ uy tín, hiệu quả và nhanh chóng;
 • Dichvu3S luôn đem đến quý khách hàng những dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý;
 • Dichvu3S luôn tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng;
 • Không phát sinh thêm chi phí, yêu cầu;
 • Thời gian thực hiện nhanh;
 • Không phải di chuyển;
 • Quý khách hàng được Luật sư có trên 15 năm kinh nghiệm về Luật Sở hữu trí tuệ tư vấn miễn phí;
 • Dichvu3S nhận hồ sơ và bàn giao kết quả tận nơi theo yêu cầu;
 • Quý khách hàng được tư vấn pháp lý miễn phí các vấn đề liên quan;
 • Dichvu3S cam kết chịu trách nhiệm đối với dịch vụ tư vấn pháp lý.

Trên đây là bài tư vấn của Dịch vụ 3S về Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền tác giả, quyền liên quan. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0948 689 869 để gặp luật sư tư vấn.