Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty Cổ phần sang công ty Trách nhiệm hữu hạn

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trình tự, thủ tục:

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc thông báo điều chỉnh, bổ sung thông tin.
 • Trường hợp bộ hồ sơ không hợp lệ, cán bộ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn cụ thể những vấn đề cần chỉnh sửa trong bộ hồ sơ để người nộp điều chỉnh lại cho chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật và nộp lại.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trình tự thực hiện:

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc thông báo điều chỉnh, bổ sung thông tin.
 • Trường hợp bộ hồ sơ không hợp lệ, cán bộ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo hướng dẫn cụ thể những vấn đề cần chỉnh sửa trong bộ hồ sơ để người nộp điều chỉnh lại cho chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật và nộp lại.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là bài tư vấn của Dịch vụ 3S về Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty Cổ phần sang công ty Trách nhiệm hữu hạn. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0948 689 869 để gặp luật sư tư vấn.