Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2021

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một loại giấy phép hoạt động được cơ quan cơ thẩm quyền ban hành cho những chủ thể là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật quy định, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những giấy tờ cần thiết để có thể thành lập một công ty nước ngoài ở Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ không thể thiếu khi một cá nhân hoặc một tổ chức nước ngoài nào có nhu cầu thành lập công ty tại Việt Nam.

Vậy, điều chỉnh dự án đầu tư cần những hồ sơ gì, thủ tục như thế nào? DICHVU3S với kinh nghiệm của mình xin chia sẻ những thông tin trên qua bài viết Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2021.

♣ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh năm 2021

♣ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh năm 2021

♣ Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2021

♣ Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất 2021

📚 05 lợi ích khi sử dụng dịch vụ của DICHVU3S

(1) Phí dịch vụ cạnh tranh nhất thị trường, không phát sinh thêm chi phí;

(2) Thời gian thực hiện nhanh, dịch vụ đúng như cam kết;

(3) Hỗ trợ khách hàng 24/7, kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ;

(4) Được Luật sư có trên 15 năm kinh nghiệm tư vấn miễn phí;

(5) DICHVU3S nhận hồ sơ và bàn giao kết quả tận nơi.

📚 Cơ sở pháp lý

(1) Luật Doanh nghiệp 2020;

(2) Luật Đầu tư 2020;

(3) Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

(4) Nghị định 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

📚 Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đầu tư) là văn bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc tổ chức, cá nhân (là chủ dự án đầu tư) thực hiện các thủ tục để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật.

📚 Đặc điểm của hoạt động điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

📖 Phải được thực hiện bởi chủ sở hữu hợp pháp của dự án đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp;

📖 Nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

📖 Nội dung điều chỉnh phải đúng thực tế thay đổi, có các bằng chứng pháp lý để chứng minh;

📖 Việc điều chỉnh dự án đầu tư không trái với các quy định pháp luật, không trái với quy hoạch, kế hoạch của địa phương nơi đặt địa điểm thực hiện dự án.

📚 Các trường hợp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

📖 Chủ sở hữu dự án đầu tư có quyền điều chỉnh dự án đầu tư trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi mã số dự án đầu tư;
 • Thay đổi tên, địa chỉ, thông tin của nhà đầu tư;
 • Thay đổi tên dự án đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư;
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư;
 • Thay đổi, chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Thay đổi về mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Thay đổi vốn góp/ phần vốn góp (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động từ bên ngoài): tăng vốn, …;
 • Thay đổi tiến độ góp và huy động vốn của dự án đầu tư;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động; hạng mục chính của dự án; trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định rõ ràng các: mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động trong từng giai đoạn;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trường đầu tư;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (và căn cứ, điều kiện áp dụng);

❗❗ Lưu ý: Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật đầu tư 2020, trong trường hợp dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

 • Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Xem thêm Dịch vụ tư vấn đầu tư

Xem thêm Hoạt động nhượng quyền thương mại tại Việt Nam

📚 Quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

📖 Bước 1: DICHVU3S tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Khách hàng cung cấp các thông tin cho DICHVU3S như: giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp, nội dung đăng ký điều chỉnh, lý do đăng ký điều chỉnh,…

Thời gian thực hiện: 01 ngày

📖 Bước 2: DICHVU3S tiến hành tư vấn đánh giá

✏ Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các điều kiện để được đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cũng như thủ tục để nhượng quyền thương mại tại Việt Nam.

✏ Tư vấn thủ tục đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian thực hiện: 01 ngày

📖 Bước 3: DICHVU3S hỗ trợ xây dựng kế hoạch cho phù hợp từng trường điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cụ thể phù hợp quy định hiện hành. 

✏ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

✏ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

✏ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư khi điều chỉnh về một trong các vấn đế sau:

 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

✏ Giải trình hoặc cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, các giấy tờ bao gồm:

 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thời gian thực hiện: 01 ngày

📖 Bước 4: DICHVU3S tư vấn khách hàng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, cần thiết để đăng ký hợp pháp việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian thực hiện: 01 ngày

📖 Bước 5: DICHVU3S hỗ trợ soạn thảo và nộp hồ sơ, theo dõi tiến trình xử lý tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: 15-20 ngày

📖 Bước 6: DICHVU3S bàn giao kết quả đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho khách hàng.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi DICHVU3S nhận kết quả từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

❗❗ Lưu ý: Trường hợp việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

📚 Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại đâu?

📖 Đối với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

📖 Đối với giấy chứng nhận đăgn ký đầu tư của các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

📚 Một số lưu ý khi thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

📖 Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

📖 Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện tách Giấy chứng nhận đầu tư thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cấp lại con dấu mới theo quy định;

📖 Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

Xem thêm Thủ tục mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2021

Xem thêm Trình tự, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp năm 2021

📚 Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại DICHVU3S

📖 Tư vấn các quy định của Luật Đầu tư liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Thay đổi mã số dự án đầu tư; Thay đổi tên, địa chỉ, thông tin của nhà đầu tư; Thay đổi tên dự án đầu tư; Thay đổi nhà đầu tư; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng trong dự án đầu tư;…

📖 Tư vấn, soạn thảo hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật có liên quan;

📖 Đại diện khách hàng tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

📖 Tư vấn các thủ tục sau điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

📖 Tư vấn cho khách hàng sửa đổi những loại giấy phép con có liên quan;

📖 Tư vấn về sửa đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

📖 Tư vấn miễn phí các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp sau sử dụng dịch vụ;

📖 Cung cấp miễn phí văn bản pháp luật liên quan đến đăng ký doanh nghiệp qua email.

📚 Lý do khách hàng luôn tin tưởng sử dụng dịch vụ của DICHVU3S

📖 Thứ nhất, DICHVU3S là hãng Luật lớn của Việt Nam quy tụ các Luật sư giàu kinh nghiệm, được đào tạo chính quy từ các trường Luật danh tiếng trong và ngoài nước. DICHVU3S đã có hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu về doanh nghiệp và đã tư vấn thành lập và điều chỉnh, M&A và pháp lý nội bộ cho hơn 8.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

📖 Thứ hai, khi đến với DICHVU3S, Quý khách hàng sẽ được phục vụ nhanh nhất; chi phí trọn gói và cạnh tranh nhất; được phục vụ tận nơi, tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển.

📖 Thứ ba, DICHVU3S sẽ tư vấn miễn phí trong thời gian thực hiện thủ tục, cam kết chịu trách nhiệm và giải quyết những vấn đề pháp lý sau khi thay đổi.

📖 Thứ tư, với mạng lưới các Luật sư đại diện tại ba miền, DICHVU3S sẽ nhanh chóng tư vấn, hỗ trợ tốt nhất cho mọi khách hàng.

♣ Trình tự, thủ tục phá sản Doanh nghiệp năm 2021

♣ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

♣ Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm 2021

♣ Thủ tục công bố sản phẩm thực phẩm năm 2021

DICHVU3S luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn Quý khách hàng Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2021”. Mọi khó khăn, vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại Hotline 0948 689 869  (24/7) để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.