0948 689 869

Xây dựng nhà không đúng theo giấy phép có bị xử phạt?

Xây dựng nhà không đúng theo giấy phép có bị xử phạt? Xây nhà trong giấy phép xây dựng xin là 4 tầng nhưng xây là 3 tầng bị phạt như thế nào?

Đề nghị tư vấn: 

Cho em hỏi nhà em đang xây nhà trong giấy phép xây dựng em xin là 4 tầng mà bây giờ em đang xây là 3 tầng 1 gác xép lửng ở tầng 1 và 1 tum thì em có bị xử phạt do xây dựng sai giấy phép xây dựng không và trường hợp như nhà em thì bị xử phạt bao nhiêu tiền. Nhà em ở tổ 14 phường long biên quận Long Biên, Hà Nội.

Luật sư tư vấn:

1.  Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 12/2012/TT-BXD

–  Nghị định 139/2017/NĐ-CP

2. Giải quyết vấn đề:

Căn cứ quy định tại khoản 1.5.11 Thông tư 12/2012/TT-BXD quy định:

“1.5.11 Số tầng nhà

Số tầng của tòa nhà bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng áp mái, mái tum) và tầng nửa hầm.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì trong giấy phép xây dựng chỉ xin 4 tầng nhưng bạn đã xây 3 tầng, 1 gác xép lửng và một mái tum. Như vậy, bạn đã xây dựng sai giấy phép xây dựng.

Về xử phạt, khoản 4 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.”

Nhà bạn ở tổ 14 phường long biên quận Long Biên, Hà Nội. Như vậy, bạn sẽ bị xử phạt theo điểm a khoản 4 Nghị định 139/2017/NĐ-CP với mức phạt tiền là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm d Khoản 11 Nghị định 139/2017/NĐ-CP thì bạn còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đó là buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Phòng Dự án – Xây dựng – Bất động sản