Ông. Mai Hữu Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc

Học vấn:
Thạc sỹ Luật Kinh doanh và Thương mại quốc tế Trường Luật Bristol, Đại học University of Bristol, Vương Quốc Anh
Thẻ hành nghề Luật sư
Học viện Tư pháp
Cử nhân Luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội
Cử nhân Kinh tế, Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Tiếng Việt

Thành viên:
Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
Hội Luật gia Việt Nam

Hành nghề và Giao dịch:
Trước khi sáng lập ra QGVN, ông Đức đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc và hành nghề pháp lý trong nhiều Hãng luật và Tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn InvestConsult Group, Tập đoàn Bitexco Group, Hãng Luật SMiC – FLC Group, Tập đoàn Sun Group và gần nhất là Trưởng Ban Pháp chế của Tập đoàn Pacific Group, Trưởng ban Pháp chế của Tập đoàn Flamingo Group.

Lĩnh vực hành nghề:
Mua bán – Sáp nhập và Tái cấu trúc doanh nghiệp; Tư vấn đầu tư; Bất động sản và Xây dựng; Giải quyết tranh chấp; Tài chính ngân hàng; Dự án và Hạ tầng.

Giao dịch tiêu biểu:

M&A và Doanh nghiệp:
Tư vấn pháp lý và tham gia vào dự án/ giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và trong nước cho một nhà đầu tư của Indonexia mua lại 35% cổ phần của một Công ty Xi măng của Việt Nam; Sáp nhập hai công ty cùng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin – giải pháp ữu ích tại Việt Nam; Tư vấn sáp nhập hai dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc; Sáp nhập Dự án đầu tư bất động sản tại Cát Bà, Hải Phòng; Tư vấn cho một doanh nghiệp Hong Kong mua 51% cổ phần của một doanh nghiệp đang có Giấy phép kinh doanh Casino tại Việt Nam; …
Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại của một đối tác Hàn Quốc cho đối tác Việt Nam sau giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư; Chuyển nhượng dự án bất động sản của hai đối tác Việt Nam trên địa bản Hà Nội;…
Tái cấu trúc dự án của một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có vốn nhà nước hoặc của doanh nghiệp nhà nước; Hoạt động chuyển nhượng vốn và cổ phần của cổ đông doanh nghiệp ra bên ngoài hoặc bên trong theo luật chứng khoán (Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà; Tập đoàn Alphanam Group; …).

Đầu tư:
Hoạt động xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài cho thị trường Ba Lan, Slovakia, Lào và Myanmar;
Hoạt động xin cấp phép đầu tư đối với dự án cảng biển, khu phức hợp trò chơi điện tử có thưởng, dự án casino; Các dự án PPP (Flamingo Đại Lải; Dầu Giây Phat Thiết; đường tránh Thanh Hóa; …); Các dự án bất động sản phức hợp codotel – shophouse; Các dự án năng lượng điện gió, điện rác và điện mặt trời (Vĩnh Tân 3 & 4; Điện rác Châu Can; Điện gió Thái Phong – Thái Hòa); Tái cấu trúc và thu xếp nguồn vốn; … tại Việt Nam.

Tố tụng:
Tham gia nhiều vụ án tranh tụng có yếu tố nước ngoài ở trong nước và quốc tế tại Tòa án các cấp và các Trung tâm trọng tài quốc tế như VIAC và SIAC giữa nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản và Đức đối với Việt Nam trong lĩnh vực Xây dựng và Thương mại (Doosan Corp.,; Shindler Corp., A&P).