Ông. Trần Đình Thống

Phó Tổng giám đốc

Học vấn:
Thẻ hành nghề Luật sư
Học viện Tư pháp
Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Thành viên:
Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Hành nghề và Giao dịch:
Trước khi tham gia vào QGVN, ông Thống đã từng có hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề và đảm nhận chức vụ quan trọng như Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Tập đoàn InvestConsult Group; Phó Giám đốc Tư vấn đầu tư Hãng Luật S&B Law; Phó Giám đốc Pháp chế của một Tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới.

Lĩnh vực hành nghề:
Tư vấn đầu tư; Doanh nghiệp & Tái cấu trúc Doanh nghiệp; Thương mại & Thị trường; Tài chính ngân hàng; Dự án – Hạ tầng.

Giao dịch tiêu biểu:

Đầu tư nước ngoài:
Tư vấn cho các Nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam cũng như thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam như Family Mart, Ricoh, Ranki and Hill, Ekistic, Isagenix, Doo Jung, CPG, Cashmore, Aimstar, Boosung, Keosan Vina, Aconex, Carl Bro, Geostock, Lock&Lock,Logitem Holdings, Sakae Holdings đến từ các nước Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Australia, Pháp, Anh, Thụy điển và Hoa Kỳ.

Mua bán sáp nhập (M&A):
Tham gia tư vấn, rà soát các hồ sơ chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục pháp lý cho một Tập đoàn của Anh mua cổ phần của một doanh nghiệp tại Việt Nam; Tham gia soạn thảo, review Bộ Hợp đồng, đàm phán cùng với một Tập đoàn phân phối Việt Nam nhận góp vốn của một tập đoàn phân phối lớn thứ hai của Thái Lan.

Tài chính ngân hàng:
Tư vấn cho một số Ngân hàng nước ngoài thành lập văn phòng đại diện. Tư vấn hoạt động, thực hiện thủ tục và cung cấp  văn bản pháp lý cho hai Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.