0948 689 869

Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

Những năm gần đây, có rất nhiều vụ tranh chấp nổ ra đối với việc quyền và lợi ích giữa các bên đối với sản phẩm. Nhiều người vì không đăng ký bản quyền tác giả đã gặp phải trường hợp bị đánh cắp giá trị chất xám mà không đòi được quyền lợi của mình. Do đó, kể cả tác giả hay công chúng đang sử dụng, thưởng thức các tác phẩm đều cần phải hiểu rõ nội dung bảo hộ quyền tác giả để tránh việc tranh chấp hay vi phạm bản quyền. Sau đây, Dịch vụ 3S sẽ hướng dẫn Quý khách hàng Trình tự, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

* Thủ tục đăng ký logo độc quyền

* Thủ tục bảo hộ thương hiệu độc quyền

* Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

► Quyền tác giả là gì?

Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về quyền tác giả như sau:

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký

► Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Theo Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009, quyền tác giả được bảo hộ trong thời hạn cụ thể như sau:

♦ Quyền nhân thân (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm)

♦ Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản bao gồm sau:

• Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh: 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên

• Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình: 100 năm kể từ khi tác phẩm được định hình.

• Các tác phẩm không thuộc loại hình trên: Suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

• Đối với tác phẩm khuyết danh mà khi các thông tin về tác giả xuất hiện: Suốt cuộc đời và 50 năm sau khi tác giả chết.

Lưu ý: Thời hạn bảo hộ theo quy định tại chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31/12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

► Điều kiện đăng ký quyền tác giả

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ

Theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi, bổ sung 2009 các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

(1) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác

Lưu ý: Ký tự khác là tác phẩm được thể hiện bằng các ký hiệu thay cho chữ viết như chữ nổi cho người khiếm thị, ký hiệu tốc ký và các ký hiệu tương tự khác mà các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau.

(2) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

(3) Tác phẩm báo chí

(3) Tác phẩm âm nhạc

(4) Tác phẩm sân khấu

(5) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự

(6) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

(7) Tác phẩm nhiếp ảnh

(8) Tác phẩm kiến trúc

(9) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học

(10) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian

(11) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

(1) Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

(2) Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

(3) Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Chủ thể có quyền đăng ký quyền tác giả

Căn cứ tại Điều 13 Luật sở hữu trí tuệ 2005, tác giả và chủ sở hữu có quyền được đăng ký bản quyền tác giả gồm có:

(1) Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được pháp luật bảo hộ quyền tác giả gồm có chủ sở hữu quyền tác giả và người trực tiếp sáng tạo ra sản phẩm

(2) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trên gồm có cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu ở Việt Nam mà chưa công bố ở bất cứ nước nào hoặc được công bố đồng thời ở Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó công bố lần đầu ở nước khác. Cá nhân và tổ chức nước ngoài có tác phẩm bảo hộ tại Việt Nam mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Xem thêm Thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

► Thủ tục đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

(1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

(2) Hai bản sao của tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

(3) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả  là người được uỷ quyền;

(4) Tài liệu chứng minh về quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn được thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao.

(5) Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu có)

(6) Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Các tài liệu trên phải được làm bằng tiếng Việt. Trường hợp tác phẩm làm bằng tiếng nước ngoài thì cần phải được dịch ra tiếng Việt.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

(1) Trong thời hạn của 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đăng ký bản quyền tác giả hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

(2) Trong trường hợp bị từ chối cấp giấy thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cần phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Đăng bạ và công bố đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả sẽ được ghi nhận trong Sổ đăng ký quốc gia về quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền tác giả.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

► Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả của QGVN

(1) Luật sư tư vấn và hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu. Việc tra cứu được thực hiện ngay trước khi làm thủ tục đăng ký bảo hộ.

(2) Soạn đơn đăng ký quyền tác giả.

(3) Nhận ủy quyền nộp đơn, nộp phí nhà nước.

(4) Theo dõi quá trình xử lý đăng ký quyền tác giả.

(5) Nhận kết quả và bàn giao khách hàng.

Trên đây là bài tư vấn của Dịch vụ 3S về Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Mọi ý kiến thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline 0948 689 869 để gặp luật sư tư vấn.