Vì Covid-19, chỉ xem xét xử lý DN nợ BHXH từ 31/12/2019 trở về trước

BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch 878/KH-BHXH ngày 19/3/2020 Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện “Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội năm 2020”.

Về hoạt động thanh tra, theo dõi xử lý các vấn đề không tuân thủ sau thanh tra

– BHXH Việt Nam (Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Ban Thu) phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB&XH tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra tại các doanh nghiệp theo Quyết định 1404/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2019; Quyết định 2137/QĐ-BHXH ngày 29/11/2019.

– Sau khi kết thúc chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 10/11/2020 để tiến hành tổng kết, đánh giá chiến dịch.

Lưu ý: Do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoạt động thanh tra trong thời gian thực hiện chiến dịch chỉ xem xét xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp nợ BHXH từ ngày 31/12/2019 trở về trước.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 878/KH-BHXH ngày 19/3/2020.

ST