0948 689 869

Để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm các cá...

2Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là một hoặc nhiều người và được phép thay đổi....

3Có thể nói rằng việc Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định rõ vốn điều lệ là vốn thực góp đã...

4Những ngày gần Tết, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân đối với các loại bánh kẹo, thực phẩm...

5Khi xã hội đang trên đà phát triển, hội nhập quốc tế, du nhập các luồng văn hóa phương Tây thì...

6Các hộ kinh doanh khi lâm vào tình trạn khó khăn, hoạt động không hiệu quả trong kinh doanh, thường lựa...

7Hiện nay, tình trạng tham nhũng trong cán bộ, công chức diễn ra ngày càng phức tạp, với các hình thức...

8Xã hội càng phát triển, nhu cầu vay vốn đầu tư thành lập doanh nghiệp hay sử dụng để mua các...

9Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) là giấy tờ chứng minh quan trọng để Qũy BHYT chi trả các chi phí...

10Nhà nước khi tiến hành thu hồi đất, ngoài việc bồi thường theo bảng giá đã công bố và giao cho...

11Thông thường, một cặp vợ chồng lý hôn là do phát hiện hành vi ngoại tình trước đó.Tuy nhiên, nếu trong...

12Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một...