Bà. Hoàng Minh Trang

Phó Tổng giám đốc

Học vấn:
Khóa đào tạo Luật sư Đại học University Paris 2, Cộng hòa Pháp
Thạc sỹ Luật Kinh doanh, Đại học University of Nantes, Cộng hòa Pháp
Cử nhân (xuất sắc) Luật Kinh doanh, Đại học Quốc Gia Hà Nội

Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Việt

Hành nghề và Giao dịch:
Trước khi tham gia vào QGVN, bà Trang đã có hơn 7 năm kinh nghiệm hành nghề và làm việc cho nhiều công ty và tổ chức lớn trong và ngoài nước. Các đơn vị công tác bà Trang đã từng hành nghề và làm việc như: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel; Hãng Luật Santesteban Law Firm Cộng hòa Pháp; Tập đoàn Legal Counsel – Fiducial Group, Paris, Cộng hòa Pháp; Hãng Luật Hogan Lovells LLP, Paris, Cộng hòa Pháp; Hãng Luật Vilaf Hồng Đức, Việt Nam; Hãng Luật DS Avocats, Việt Nam; Hãng Luật Audiers & Partners Việt Nam.

Lĩnh vực hành nghề:
Bà Trang chuyên hoạt động về các lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chứng khoán; Thương mại và Đầu tư – tài chính.

Giao dịch tiêu biểu:
Trong quá trình hành nghề của mình, bà Trang đã tham gia tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho nhiều giao dịch trong và ngoài nước như hoạt động thu xếp nguồn vốn cho doanh nghiệp Việt Nam từ một tổ chức tín dụng của của Hoa Kỳ; Tư vấn phát hành chứng khoán riêng lẻ cho một doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán của Việt Nam; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp cho một doanh nghiệp có vốn nhà nước của Việt nam; Tư vấn cho nhà đầu tư Nhật Bản khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục; Tư vấn cổ phần hóa của một doanh nghiệp Việt Nam cho một đối tác Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ; …