Ông. Nguyễn Tất Thắng

Phó Tổng giám đốc

Học vấn:
Thẻ hành nghề Luật sư
Học viện Tư pháp
Thạc sỹ Luật, Trường Đại học University of Queensland, Úc
Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội

Ngôn ngữ:
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Thành viên:
Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội
Hội Luật sư quốc tế Thái Bình Dương (IPBA)

Hành nghề và Giao dịch:
Ông Thắng có hơn 20 năm làm việc và hành nghề pháp lý trong nhiều cơ quan và tổ chức lớn tại Việt Nam. Các chức vụ công tác mà ông đã trải qua như Trưởng phòng Rà soát văn bản quy phạm pháp luật – Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; Luật sư Hãng Luật SMiC – FLC Group; Luật sư Tập đoàn VinGroup; Trưởng Văn phòng Hà Nội – Công ty Luật Aliat Legal.

Lĩnh vực hành nghề:
Chứng khoán và Thị trường vốn; Tư vấn đầu tư; Sở hữu trí tuệ; Doanh nghiệp và tái cấu trúc Doanh nghiệp; Dân sự; Lao động – Việc làm; Thu hồi nợ.

Giao dịch tiêu biểu:

Tố tụng:
Tư vấn và tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Tập đoàn Doosan tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trong các tranh chấp với các nhà thầu phụ; Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp cho Sudico với nhà thầu thiết kế nước ngoài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC); Tư vấn cho Asico trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến các dự án thuộc lĩnh vực giao thông; Tư vấn và đại diện cho một số doanh nghiệp giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực thuế, đất đai.

Doanh nghiệp:
Thẩm định pháp lý, tư vấn cấu trúc giao dịch đầu tư, góp vốn cho Tập đoàn hàng đầu về năng lượng sạch của Trung Quốc để mua lại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Tư vấn và hỗ trợ pháp lý một số doanh nghiệp trong việc triển khai hoạt động kinh doanh cho hệ thống nhà hàng, trung tâm ngoại ngữ, chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong cả nước; Hợp tác, phối hợp với các công ty luật nước ngoài và tư vấn về các vấn đề liên quan nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật cho các đối tác kinh doanh tại Việt Nam.

Chứng khoán và Thị trường vốn:
Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho nhiều công ty chứng khoán trong việc giải quyết tranh chấp, thực hiện giao dịch liên quan đến cổ phiếu, chứng khoán.

Đầu tư:
Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp đăng ký các hoạt động kinh doanh mới liên quan đến sản xuất, phân phối và thành lập chi nhánh mới, văn phòng đại diện tại Việt Nam; Thẩm định pháp lý và tư vấn cấu trúc giao dịch hỗ trợ cho Quỹ đầu tư góp vốn, mua lại doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.